Pasukan Kami

Maklumat barisan pengurusan dan perubatan kami

Maklumat barisan pengurusan dan perubatan kami

Ahli Lembaga Pengarah

Dato’ Mohd Nafidz Bin Abdul Razak

Ketua Pegawai Operasi

Dr Sazarul Zafira Binti Zainal Abidin

Ketua Pegawai Perubatan

Pasukan Pengurusan

Dato’ Mohd Nafidz Bin Abdul Razak

Ketua Pegawai Operasi

Dr Sazarul Zafira Binti Zainal Abidin

Ketua Pegawai Perubatan

RN Muhammad Al Barra’ Bin Ayub

Ketua Sumber Manusia & Pembangunan Perniagaan

Encik Husin Abd Rahman

Jabatan Perolehan

Nur Eliani Binti Abd Halim

Eksekutif Pemasaran & Perhubungan Luar

Azma Suhaida

Eksekutif Akauntan

Azuarina Azila Binti Md Salleh

Eksekutif Pengebilan

Sharifah Nora Sulaiman

Pengurus Tadika Islam Zahra Al Banna

Muhammad Sulaiman Bin Ayub

Eksekutif Aset & Fasiliti

Pegawai Perubatan Mega Klinik Zahran

Dr Sazarul Zafira Binti Zainal Abidin

Ketua Pegawai Perubatan

Dr. Shah Reza

M.D (UPM)

Dr. Nor Emi Rosli

M.D (USM)

Dr. Ramziawati Hamidun

M.D (USM), OSH

Dr. Rohani Mokhtar

MD (UKM)

Dr. Norazlan Shah

MBBS (Malaya)

KELIRU DENGAN TERMA PERUBATAN ?

Rujuk pengkalan data terminologi perubatan kami