Pasukan Kami

Maklumat barisan pengurusan dan perubatan kami

Maklumat barisan pengurusan dan perubatan kami

Ahli Lembaga Pengarah

Nafidz Abdul Razak

Ketua Pegawai Operasi

Dr. Ahmad Syukri Jamaludin

Ketua Pegawai Perubatan

Pasukan Pengurusan

Nafidz Abdul Razak

Ketua Pegawai Operasi

Dr. Ahmad Syukri Jamaludin

Ketua Pegawai Perubatan

RN Muhammad Al Barra’ Bin Ayub

Ketua Sumber Manusia & Pembangunan Perniagaan

Ily Izyan Binti Ramlan

Eksekutif Perolehan

Nur Eliani Binti Abd Halim

Eksekutif Pemasaran & Perhubungan Luar

Azma Suhaida

Eksekutif Akauntan

Azuarina Azila Binti Md Salleh

Eksekutif Pengebilan

Sharifah Nora Sulaiman

Eksekutif Kewangan

Muhammad Sulaiman Bin Ayub

Eksekutif Operasi & Pengurusan Pelanggan

Pegawai Perubatan Mega Klinik Zahran

Dr. Ahmad Syukri Jamaludin

Ketua Pegawai Perubatan

Dr. Tengku Salwani Binti Tengku Mansor

Bch. Meds. Surg & Obs (Royal College Of Surgeon Ireland), MSc (UPM)

Dr. Shah Reza

M.D (UPM)

Dr. Nor Emi Rosli

M.D (USM)

Dr. Ramziawati Hamidun

M.D (USM), OSH

Dr. Rohani Mokhtar

MD (UKM)

Dr. Ruhil Hayati Binti Nordin

M.D (UPM)

Dr. Sazarul Zafirah

MD (UKM)

Dr. Norazlan Shah

MBBS (Malaya)

KELIRU DENGAN TERMA PERUBATAN ?

Rujuk pengkalan data terminologi perubatan kami